Διαδικτυακή Έρευνα σε Νέους της Κεντρικής Μακεδονίας


Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί έρευνα για την επανασύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η έρευνα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-28 και αφορά το ενδιαφέρον για την πολιτική, τη σχέση των νέων με τους θεσμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, διερευνάται η αντίληψη και ενημέρωση των νέων για τα Τοπικά Συμβούλια Νέων και την πολιτική για τη νεολαία.

 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.