Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του ΑΠΘ ( vaa@epolls.gr ).